Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων / Cookies

Ενημερωθείτε εδώ και λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (Privacy notice)
S
Γραμμένο απο Svetoslava
Ανανέωση πριν από 1 χρόνο

Γενικές πληροφορίες 

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις (Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων) δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.Ο Διαχειριστής δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από 25 Μαΐου 2018 με τον νέο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation), που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην ενοποίηση των κανονισμών για την επεξεργασία τους.

Καταρχήν, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν μας παρέχετε με δική σας συμφωνία για την εκτέλεση μιας σύμβασης, κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία συμβάσεων και των ερωτημάτων σας. Σην Alleop πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό ο οργανισμός τηρεί αυστηρή πολιτική.

Πληροφορίες για τον Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων:

1.  Ονομασία εταιρίας: "Aleop LTD"

2. Αριθμός VAT: 205723701

3. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Βουλγαρία, Σόφια, 1164, Lozenets, οδός "Krum Popov" №15A

4. Διεύθυνση: Σόφια, 1164, συνοικία Lozenets, οδός "Krum Popov" #15A

5. Στοιχεία αλληλογραφίας: Βουλγαρία, Σόφια, 1164, Lozen, οδός "Lozen" №6

6. E-mail: [email protected]

7. Τηλέφωνο: 21 1234 5656

8. Αριθμός πιστοποιητικού υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Αρ. 316333 

Σκοποί Επεξεργασίας

Η Alleop ενδέχεται να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και ειδικότερα: στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εσάς  (π.χ. για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη παράδοση της παραγγελίας κλπ.), για τη συμμόρφωσής της με τις έννομες υποχρεώσεις της, για την διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της, για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της (π.χ. για τα νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Miele, διαγωνισμούς κλπ.).

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή αιτείστε την παροχή αυτών από εμάς,  επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας ή τον διαδικτυακό τόπο μας, επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο, συμπληρώνετε ηλεκτρονικές ή φυσικές αιτήσεις ή φόρμες επικοινωνίας, συνάπτετε οποιουδήποτε είδους σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Alleop περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.ά.

Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπo της Alleop και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, τον είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες που αναζητήσατε κ.ά

Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η Alleop επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη συγκεκριμένη επεξεργασία και, συγκεκριμένα:

όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, όπως για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν μας, κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή όταν αιτήστε την παροχή αυτών κλπ. (ΓΚΠΔ, άρθρο  6, παρ. 1 β’),

όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις κλπ.  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 γ’).

όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων, τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας, όπως για παράδειγμα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων και των προϊόντων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας καθώς και των ίδιων των εγκαταστάσεών μας χρησιμοποιώντας κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας  (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 στ’).

όταν υπάρχει συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για τους σκοπούς της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας καθώς και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο  παρ. 1 α’)

Πολιτική απορρήτου

Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Alleop διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου οι ίδιοι να την βοηθήσουν στην εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών. Οι εν λόγω αποδέκτες προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστοι συνεργάτες της Alleop και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Alleop θα διαβιβάσει δεδομένα σε άλλα πρόσωπα μόνο εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης

Η Alleop απαιτεί από όλους τους συνεργάτες της – παρόχους υπηρεσιών εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις με αντίστοιχες δεσμεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από την Alleop για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία τους και ειδικότερα:

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εκτέλεση αγοράς ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από την αγορά, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. φορολογικές διατάξεις κλπ.).

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων της Alleop ή τρίτου μέρους, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την συγκατάθεσή σας, μέχρι την ανάκληση της. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της Alleop, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό VΙΙI. Στην περίπτωση αυτή, η Alleop αναλαμβάνει να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί ή μεταβληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Alleop λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, δεσμεύει με ρήτρες εμπιστευτικότητας και με την υποχρέωση τήρησης απορρήτου όσα άτομα έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Alleop δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται στο πληροφοριακό της σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Alleop θα εφαρμόζει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης τέτοιων περιστατικών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου. 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται στην ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά είναι ανακριβή, ανεπίκαιρα ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση e-mail: [email protected] 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Ωστόσο, η Αρχή συνιστά να απευθύνεστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στην Alleop, προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε εσωτερικά το όποιο ζήτημα προκύψει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται ανά διαστήματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τροποποιημένων εκδόσεων.

Cookies

Ενημερωθείτε εδώ και λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την Πολιτική των Cookies. (Cookie Policy)

Στο Alleop.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σaς στο ηλεκτρονικό κατάσατημα μας. Η χρήση των cookies μας βοηθάει να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, να κάνουν πιο εύκολη την περιήγηση σας αλλά και να σας διευκολύνουμε στις επιλογές σας. Έτσι, μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας και να εντοπίσουμε προβληματικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας.  

Στην Alleop.gr πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό ο οργανισμός τηρεί αυστηρή πολιτική.Σας προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε αυτήν την πολιτική, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την χρήση των cookies σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.    

Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Alleop, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Αυτό περιέχει μια μεμονωμένη σειρά χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πληροφορίες για τη διαχείριση των Cookies

Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων», αποδέχεσαι τη χρήση όλων των cookies για την «απομνημόνευση» των προτιμήσεών σου κατά την περιήγηση, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Με το κουμπί «Αποδοχή επιλογών» θα ενεργοποιηθούν μόνο τα αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας cookies και, αν το επιθυμείς, οι επιπρόσθετες κατηγορίες cookies που θα επιλέξεις.

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσεις τις προτιμήσεις σου (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα).
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies ανά πάσα στιγμή.

  • Κατηγορίες Cookies

Αναγκαία (essential cookies)

Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ολοκλήρωση αγορών. Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα και να εξυπηρετήσει το σκοπό την επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ολοκλήρωση αγοράς). Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν είναι δυνατές. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι τα έννομα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR. Το έννομο συμφέρον είναι ότι η επεξεργασία αυτή απαιτείται για την πλοήγηση στους ιστότοπους και για τη χρήση των λειτουργιών τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.
Τα απαραίτητα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Τα απαραίτητα cookies που χρησιμοποιούμε είναι γενικά τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται γενικά αυτόματα μετά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης.
Ορισμένα απαραίτητα cookies παρέχονται ή/και είναι προσβάσιμα από τρίτα μέρη.

Προτιμήσεις

Τα cookies λειτουργικότητας «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, ώστε να παρέχονται βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται cookies με πληροφορίες όπως το καλάθι αγοράς, αλλά και πληροφορίες για ασφαλή περιήγηση. Οι πληροφορίες είναι ανώνυμες.

Στατιστικών

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυμα πληροφορίες. Επιπρόσθετα με τα εν λόγω cookies αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

Εμπορικής Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων με περιεχόμενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή εξατομικευμένων προσφορών για τον χρήστη. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών.

  • Cookies ανάλυσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστης (τα λεγόμενα cookies ανάλυσης). Με αυτά τα cookies συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

- Συχνότητα επισκέψεων στη σελίδα

- Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης

- Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου

Τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των cookies είναι ψευδωνυμοποιημένα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον εκάστοτε χρήστη χωρίς πρόσθετα στοιχεία.

Η επεξεργασία αυτή μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies" .

Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics για το σχεδιασμό και τη βελτίωση του ιστότοπου σύμφωνα με τη ζήτηση. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε την επέκταση της κάλυψης IP (το λεγόμενο IP masking), δηλαδή η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταφερθεί και αποθηκευτεί στις ΗΠΑ. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.
Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και να παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου.
Εάν είστε κάτοχος λογαριασμού Google και έχετε συναινέσει στην εξατομίκευση της διαφήμισης ("Εξατομίκευση διαφημίσεων"), τότε οι υπηρεσίες της Google περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών μεταξύ των συσκευών), τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας, καθώς και λειτουργίες για τη διασταυρούμενη παροχή διαδικτυακής διαφήμισης. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας προς την Google (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) GDPR).
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας από το Google Analytics
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του Google Analytics, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα ειδικό εργαλείο σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies και σας ζητά τη συγκατάθεσή σας για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, διαχειριζόμενοι τις ρυθμίσεις σας μέσω του εργαλείου "Προτιμήσεις Cookies"

Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 50 μήνες.

Βρήκατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε;?